ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับของที่ระลึกจากการตอบคำถามผ่าน facebook live โครงการสร้างภาคีเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม พื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (รวมใจ ร่วมรักษา ร่วมอนุรักษ์ และร่วมพัฒนา "มรดกศิลปวัฒนธรรมบ้านเอ๋ง") เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 13/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 35